Senioři SLZa Břeclav

Naše akce

Oslava svátku MDŽ v Břeclavi

Oslava svátku MDŽ v Břeclavi.

Je 14.00 hod. 10.března 2018 a sál Domu školství v Břeclavi je zaplněn ženami a z části mužským doprovodem. Začíná zde oslava svátku Mezinárodního dne žen. Letos oslavu zorganizovala nově ustanovená Městská rada KSČM v Břeclavi. Moderování se ujal s.Jaroslav Baťka, který na úvod přivítal předsedu OV KSČM v Břeclavi s.Stanislava Šprtela, místopředsedkyni OV KSČM v Břeclavi s.Ivanku Lauckou, předsedu OV ČSBS v Břeclavi s. Václava Vaňka, předsedkyni MO SČR v Břeclavi paní Ladislavu Procházkovou a další milé hosty.

Předseda s.Stanislav Šprtel pak krátce připomněl význam MDŽ a důvody, proč je nutné tento svátek i v dnešní době stále připomínat. Více se ve svém projevu věnoval současným politickým událostem.

Letos všechny ženy obdržely publikaci Mezinárodní den žen ve fotografii, kde se odráží historie oslav MDŽ v Břeclavi od roku 2007 do roku 2017. Proběhl zde také křest této publikace za přítomnosti vydavatele OV KSČM v Břeclavi a autorů publikace. Byl to pěkný dárek naším ženám.

V kulturním programu vystoupil soubor Old Stars s pásmem písní a tanců. Všem se jejich vystoupení líbilo, což dávali přítomní najevo svým potleskem.

Perličkami ze školních lavic nás potěšil s.Miroslav Štěpaňuk.

Zbytek slavnostního odpoledne vyplnila volná zábava, kdy nám k tanci i k poslechu vyhrával pan Antonín Kočár na klávesy a harmoniku.

V tombole mnozí vyhráli hodnotné ceny a rozcházeli jsme se s přáním příštího opět krásného setkání.

Milan Svrček