Senioři SLZa Břeclav

Naše akce

Předvolební akce v Břeclavi - 16.5.2019

16.5.2019 proběhla v Břeclavi předvolební akce před volbami do EP formou kontaktní kampaně. Kandidáti do EP za KSČM Andrej Bóna a Dagmar Švendová, společně s předsedou OV KSČM v Břeclavi Stanislavem Šprtelem, Vladimírem Chmelou a Milanem Svrčkem procházeli prostranství před nemocnicí a poliklinikou, dále před obchodními domy a diskutovali s voliči o možné podpoře naší kandidátky KSČM. Myslím, že akce proběhla k naší spokojenosti.

Další fotografie ve fotogalerii.                               SM

Pietní akt k osvobození ČSR - Hustopeče 8.5.2019

Na úvod pietního setkání zazněly hymny ČR a RF. Za Radu česko-ruské společnosti, která každoročně tuto akci pořádá, všechny přivítala Ivanka Laucká a připomněla, že je tomu již 74 let kdy nás Sovětská armáda osvobodila a kdy skončila 2.světová válka. Lidstvo se z těchto prožitých hrůz nepoučilo a doba je opět neklidná, podotkla s.Laucká. Pak přivítala zvláště milé hosty atašé pana Georgy Akaemova z Generálního konzulátu RF, předsedu OV KSČM v Břeclavi s.Stanislava Šprtela, s.Ludmilu Živnou za ZO KSČM Hustopeče, s.Lenku Ingrovou předsedkyni OV KSČM v Hodoníně, pana Vadima Najďbičeva, který zde má pochovaného strýce, za KS Rakouska s.Martina Justa, s.Václava Vaňka za ČSBS, za KČP s.Jaroslava Baťku, mladé komunisty z KSM včele s Kristinou Lehutovou, členy Klubu vojenské historie Litava, předsedu Česko-ruské společnosti s.Antonína Kocmana a všechny, kteří přišli uctít památku těch, kteří pro nás obětovali to nejdražší - svoje životy.

Následovalo kladení věnců a kytic k památníku osvobození.

Soudružka Adriana Lehutová přednesla působivou báseň a hlavní projev k uctění památky našich osvoboditelů přednesl s.Václav Vaněk.

Zdravici přednesl i pan Georgy Akaemov atašé z GK RF.

V kulturním programu vystoupila Kristina Lehutová s pásmem ruských písní a studenti Gymnázia z Velkých Pavlovic.

Pietní akt byl ukončen Internacionálou.

Následovala přátelská beseda při harmonice v místní restauraci U Špagáta s pěkným posezením a občerstvením.

SM

Kroměříž, vzpomínka na ukončení 2.světové války u hrobu našeho prezidenta armádního generála Ludvíka Svobody.

3.května 2019 jsme oslavili s mnoha dalšími vlastenci ukončení 2.světové války u hrobu našeho prezidenta armádního generála Ludvíka Svobody a současně uctili jeho věčnou památku a hrdinství při bojích o osvobození Československa od nacistických okupantů. Z Břeclavi jela delegace KČP vedená jejím předsedou JUDr. Jaroslavem Baťkou a dále se zúčastnily Valtr Lyčka, Maděra Vlastimil, Svrčková Květoslava a Svrček Milan jako dokumentarista. KČP vezl prapory, které byly ozdobou pietní akce. Na akci promluvil starosta města Kroměříže Jaroslav Němec, který popřál paní Klusákové pevné zdraví a ocenil účastníky pietního aktu, z nichž někteří jeli do Kroměříže i stovky kilometrů k tomu, aby si hrdinství generála Ludvíka Svobody a československých vojáků připomněli. Zásluhy Ludvíka Svobody ocenil i generální konzul Ruské federace v Brně Alexander Nikolajevič Budajev, "Vždy jsme vysoce hodnotili přínos 1. československého armádního sboru v čele s Ludvíkem Svobodou, jejich hrdinství i osobní statečnost," řekl Budajev. Poděkoval také městům, obcím a různým organizacím za péči o četné památníky postavené sovětským vojákům v České republice. Na závěr promluvila dcera prezidenta Ludvíka Svobody paní Zoe Klusáková, která poděkovala všem přítomným za účast a jak uvedla "Válečná léta byla těžká a dlouhá. Poznamenala generaci mých rodičů i mou. Jsem vděčná, že nezapomínáte" .Akce byla zakončena hymnou Ruské federace, Slovenska a České republiky. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na obědě v obci ROŠTÍN, kde jsme si dali kačení stehno a Vlastik ještě polévku, kterou mu přinesli v krásném kastrůlku, což byl pro něj neskutečný zážitek.      

  • Další foto ve fotogalerii                           SM

Pieta za Jana Černého

Moravská Nová Ves - vzpomínka na Jana Černého.

2.5.2019 je tomu právě 75 let od chvíle, kdy navždy dotlouklo srdce mladého odvážného komunisty Jana Černého z Moravské Nové Vsi, člena 5.ilegálního výboru KSČ. 2.května 1944 byl nacisty popraven. Poklonit se jeho památce přišli občané, kterým není lhostejné překrucování historie a neúcta k našim hrdinům. Za ÚV KSČM položil kytičku a poklonil se památce Jana Černého 1.místopředseda s.Petr Šimůnek. Za OV KSČM v Břeclavi promluvil předseda s.Stanislav Šprtel a za místní občany vzpomněl na Jana Černého s.Vlastimil Maděra. Čest jeho památce.

Fotografie ve fotogalerii                                 SM