Senioři SLZa Břeclav

NAŠE AKCE

Pietní shromáždění u sochy R.Filipa v Hodoníně.

13.října 2017 jsme se zúčastnili pietního shromáždění u sochy Rudolfa Filipa v Hodoníně u příležitosti 75.výročí  jeho umučení v koncentračním táboře Osvětim. Pietního shromáždění se zúčastnili poslanci Parlamentu ČR  Miroslav Grebeníček a Ivo Pojezný. Oba pak přednesli projevy k uctění památky Rudolfa Filipa. Ve stručnosti uvedli toto: "Rudolf Filip byl revolucionář a odbojář. Za 1.republiky organizoval prosincovou generální stávku v Uherském Hradišti. Organizátoři byli zatčeni. Po propuštění byl Rudolf Filip jako učitel převelen do Hodonína. Zde pomáhal organizovat stávky ve fabrikách a hlavně v hodonínské cihelně. V roce 1921 založil komunistickou župu do které patřilo i slovenské Záhoří. Po nástupu Hitlera k moci zorganizoval shromáždění na kterém upozorňoval na nebezpečí fašizmu nejen pro Československo, ale i celou Evropu. Po okupaci Polska svolal protestní shromáždění. Po okupaci Československa a zákazu Komunistické strany založil první odbojovou skupinu, která se rozšířila i do závodů měst a obcí na Hodonínsku. Tiskl letáky na cyklostylu. Ve strážnické tiskárně pro něj tiskli Rudé právo.  Získal i majitele taxislužby, který rozvážel letáky. Odbojová skupina železničářů prováděla sabotáže na vlacích, které dopravovaly zbraně na frontu.

Jako známý antifašistický bojovník figuroval na seznamu gestapa. Hodonínské gestapo jej dvakrát zatklo a brutálně vyslýchalo.  Musel se pravidelně hlásit na gestapu a byly u něj prováděny i domovní prohlídky. Nezradil nic. Následně ho zatklo Brněnské gestapo. I zde nezískali žádné důkazy, ale přesto ho zařadili do transportu do vyhlazovacího tábora v Osvětimi s poznámkou návrat nežádoucí. Zde byl popraven v plynové komoře. Po osvobození Československa Rudou armádou mu  Londýnská vláda  a prezident udělili nejvyšší  vojenské vyznamenání, Československý válečný kříž in memoriam s právem používat titul Hrdina. Bylo po něm pojmenováno zdejší sídliště a škola. V roce 2015 však zdejší zastupitelé města rozhodli tento název již nepoužívat. Je to ostuda, že si neváží svých hrdinů."

Po projevech následovalo kladení věnců. Za OV KSČM Břeclav se aktu zúčastnila místopředsedkyně Ivanka Laucká a tajemnice Adriana Lehutová.

Ostatní fotografie ve fotogalerii.                             SM

Posezení při zabíjačce.

11.října 2017 připravil KČP společně s OV KSČM v Břeclavi a Klubem seniorů posezení při zabíjačce. Je to každoroční poděkování členům levicových organizací a občanských sdružení za jejich celoroční činnost.

Ostatní fotografie ve fotogalerii.                    SM